Logo Westwijk2 Het Eiland
kunnen wij uhelpen

Duurzame inrichting

Met de ontwikkeling van Westwijk is een duurzame leefomgeving nagestreefd. Dit vertaalt zich inmiddels in de vormgeving van de verschillende deelgebieden, de inrichting van de openbare ruimte en de wijze waarop de woningen zijn gerealiseerd. Zoveel als mogelijk is het gebruik van duurzame materialen en de toepassing van een duurzame energievoorziening (deel van Westwijk) nagestreefd.

U kunt uw eigen woning ‘toekomstgericht’ bouwen. In overleg met uw eigen aannemer of de mensen van aannemersbedrijf Brummelhuis, Thuis in Bouwen kunt u bekijken welke maatregelen er zoal mogelijk zijn.

Alhoewel voor de zes kavels de keuze voor een aansluiting op het gas-netwerk tot de mogelijkheden behoort kan de keuze voor een zogenaamd individueel warmte- en koudeopslagsysteem gemaakt worden. Warmte- en koude-opslag is een milieuvriendelijke manier om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. Deze techniek wordt gebruikt om gebouwen en woningen te verwarmen en te koelen. In uw woning wordt een zogenaamde warmtepomp geplaatst die u voorziet van warmte, koud en warm tapwater. Het mooie van deze manier van verwarmen en koelen is dat u geen radiatoren meer heeft in uw woning, omdat gebruik wordt gemaakt van vloerverwarming/-koeling. Daarbij heeft u maximale indelingsvrijheid, meer comfort en een gezonder binnenklimaat, omdat er minder stofdeeltjes door de lucht zweven.

Uiteraard biedt de bouw van uw nieuwe woning u nu ook de mogelijkheid het gebruik van andere energiebesparende maatregelen zoals bijvoorbeeld de toepassing van zonnepanelen te overwegen.

heteiland.westwijk2.nl achtergrondplaat